Category Archives: Araşdırma

Rza bəy Qaraşarlı – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından biri 

İyun 9, 2020  1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqının həyatında misilsiz hadisə baş vermiş, Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulmuşdur. Cəmi iki ilə yaxın yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zəngin dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik tarixində

Ulu Öndərimiz xilaskarlıq missiyasını, müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğu prosesini Naxçıvandan başlayıb

  Taleyin hökmü Qədim Naxçıvan yüzillərboyu Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin yaşadıldığı dayaq mərkəzi, milli birliyin, həmrəyliyin dəyişməz ünvanı kimi tarixdə öz yerini alıb. 1990-1993-cü illərdə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyasını, müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğu prosesini məhz Naxçıvandan başlaması da,

GÜZEL DİLİMİZ TÜRKÇEMİZ KARAMANOĞLU MEHMET BEYİN VE PADİŞAH II. ABDÜLHAMİD’İN DİLİMİZ ÜZERİNE YAYINLADIĞI FERMANLAR

Em. Savcı, Tarihçi-Araştırmacı Necdet Bayraktaroğlu Dil bir milleti oluşturan ve milliliği sağlayan önemli unsurlardan biri olup o milleti oluşturan fertler arasında anlaşmayı sağlar. O milletin atalarının yüzyıllar boyunca elde ettiği tecrübeleri muhafaza eder ve onları nesillerden nesillere aktarır. Kültürün ve millet

Rza bəy Qaraşarlı – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından biri 

 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqının həyatında misilsiz hadisə baş vermiş, Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulmuşdur. Cəmi iki ilə yaxın yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zəngin dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik tarixində silinməz izlər qoymuş,

Türkdilli dövlətlər arasında strateji əməkdaşlıq: Azərbaycanın xüsusi rolu

Türkdilli dövlətlər arasında münasibətlər hər keçən gün daha da inkişaf edir. Son 10 il ərzində türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlıq keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçib və ölkələrimiz arasında əlaqələr konkret mexanizmlər əsasında inkişaf etdirilir. Bu fikirlər Milli Məclisin deputatı Ramil Həsənin “Türkdilli

ATATÜRK’ÜN MUSUL VE KERKÜK MEKTUBU

Em. Savcı, Tarihçi-Araştırmacı Necdet Bayraktaroğlu 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile hükümet kurulmuş, düzenlenen ordu ile Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için milli mücadele başlatılmıştır. Akabinde Mustafa Kemal Paşa 1 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisindeki sınırlarımızı belirleyen tarihi

ADA – nın töhfəsi, yaxud Amerika araşdırıcısının kitabı Azərbaycan dilində –

 Bu yaxınlarda ADA Universitetində Amerika  araşdırıcı – tarixçisi S.Frederik Starın “İtirilmiş Maarif” kitabının azərbaycanca nəşrinin (Bakı, “Qafqaz” nəşriyyat evi, 2017, ingiliscədən çevirən Nəriman Qasımoğlu) təqdimatı  keçirildi. Universitetin rektoru, professor Hafiz Paşayev irihəcmli bu son dərəcə dəyərli kitaba yazdığı ön sözündə

Böyük çağırış və liderin xilaskarlıq missiyası

Prezident İlham Əliyevin koronavirusla mübarizəyə strateji baxışı bir uğur hekayəsidir Təxminən yüz gündür ki, dünya gözəgörünməz düşmənlə – koronavirusla “ölüm, ya olum” savaşı aparır. Ciddi və sərt təcrid tədbirləri görülür. Sərhədlər bağlanıb. Təyyarələr uçmur. Qatarlar hərəkət etmir. Məktəblərdə dərslər dayandırılıb.

MİLLİ MÜCADELEDE YAYINLANAN PADİŞAH FETVASI VE ONA KARŞI VERİLEN ANADOLU FETVASI

  Em. Savcı, Tarihçi-Araştırmacı Necdet Bayraktaroğlu Fetva, İslam hukuku ile ilgili sorulan, zorlukla karşılaşılan bir olay hakkında, bir hadisenin dine uygun olup olmadığını, güçlükleri çözmek için, dini hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilen belgedir. Yüce Kuranımızın

HƏYATIN  DƏRKİNƏ  DOĞRU…

Öncə ondan başlayaq ki, Mətləb Ağa imzası oxuculara çox yaxşı tanışdı, doxsanıncı illər ədəbiyyata gəlmiş  imzalar içində çox tez parlayan, təsdiqini o qədər də gözləmək məcburiyyətində qalmayan, öz orijinal şeir üslubu ilə oxucunu da, o dövrün ədəbi mühitini də çox