Abdulhamit Avşar - Azərbaycan Yazıları

34

Abdulhamit Avşar - Azərbaycan Yazıları

Qismət, Bakı, 2006
Təqdim edilən kitab, ən əvvəl Azərbayjan və Türkiyə olmaqla Türk dünyasını maraqlandıran və müxtəlif mövzulara həsr edilən məqalələrdən yaranan bir əsərdir. Azərbaycanın müxtəlif jurnal və qəzetlərində çap olunmuş bu məqalələrdə, Türk dünyasının müxtəlif məsələləri, beynəlxalq münasibətləri və bunların Türk dünyasının ən böyük və vacib şəhərlərindən biri olan Bakıdan necə göründüyü ortaya qoyulmuşdur.