Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi - «Bülleten» №4 (28), 2008.

bulleten-2008

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi «Bülleten»
№4 (28), 2008.
Bakı, AzAtaM, 2008.

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin rüblük Bülleteninin 2008-ci il üçün 4-cü sayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi görüşləri, türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri ilə müsahibələr, portret yazılar, xəbərlər, araşdırma materiallrı və yeni nəşrlər barədə məlumatlar verilmişdir.