Enes Cansevər - Zamana sığmayan yazılar

zamana-sigmayan

Enes Cansevər
Zamana sığmayan yazılar
AzAtaM, Bakı-2009.

Kitabda Zaman-Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enes Cansevərin Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının müxtəlif məqamlarından bəhs edən məqalələri toplanmışdır. Nəşrin ön söz müəllifi professor Nizami Cəfərof, redaktoru Əli Çərkəzoğludur.