Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi «Bülleten» 1(41), 2012

67

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi «Bülleten» 1(41), 2012

Bakı, AzAtaM
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin rüblük Bülleteninin 2012 - ci il ügün dördüncü sayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi görüşləri, türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri ilə müsahibələr, portret yazılar, xəbərlər, araşdırma materialları və yeni nəşrlər barədə məlumatlar verilmişdir.