Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi «Bülleten», 3(39), 2011

64

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi «Bülleten», 3(39), 2011

Bakı. AzAtaM
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin rüblük Bülleteninin 2011-ci il üçün üçüncü sayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi görüşləri, türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri ilə müsahibələr, portret yazılar, xəbərlər, araşdırma materialları və yeni nəşrlər barədə məlumatlar verilmişdir.