Nizami Cəfərov - Yunus Oğuz: Düşüncə yazıçısı

62

Nizami Cəfərov - Yunus Oğuz: Düşüncə yazıçısı

Bakı 5 «Elm və təhsil», 2010-88 səh.
Kitabda Yunus Oğuzun yaradıcılığı barədə fikirlər əks olunmuşdur.