Əbülfəz Quliyev, Akif Axundov - Qazi Mustafa Kamalın dostu

57

Əbülfəz Quliyev, Akif Axundov - Qazi Mustafa Kamalın dostu

Bakı, AzAtaM -2008.
Kitabda Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Atatürkün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Türkiyədə ilk səfiri olmuş İbrahim Əbilovla dostluq münasibətlərindən bəhs edilir.