Atatürk Mərkəzi (soraq-məlumat kitabı)

53

Osman Musayev, Dəyanət Osmanlı, Altay Cəfərov - Atatürk Mərkəzi (soraq-məlumat kitabı)

Bakı, AzAtaM, Çaşoğlu,2008.
Kitabda Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin yaradılması, inzibati binasının açılış mərasimi, fəaliyyəti, strukturu və nəşrləri barədə ətraflı məlumatlar verilmişdir. Nəşrin elmi redaktoru prof.dr. Nizami Cəfərovdur