Arif Əliyev - Şumer dastanları

52

Arif Əliyev - Şumer dastanları

Bakı,AzAtaM, 2008.
Şumerşünas müəllifin bu kitabında bir sıra görkəmli mütəxəssislərin Xett (Boğaz göy), Xurrit və Nineviya mənbələrindəntapıb oxuya bildikləri lövhələr, damğalar, freska və fraqmentlərdən istifadə olunmuşdur. Bu tədqiqatların nəticəsi kimi, dünyada anoloqu olmayan şumerin 6 dastanının məzmunu bərpa edilərək «Şumer dastanları adı ilə ilk dəfə nəşr olunmuşdur. Nəşrin elmi məsləhətçisi Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, prof.dr. Nizami Cəfərov, redaktorları Osman Musayev və Dəyanət Osmanlıdır.