Abdulhamid Avşar - Türkiyənin istiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri

51

Abdulhamid Avşar - Türkiyənin istiqlal müharibəsində Azərbaycan türkləri

Bakı, AzAtaM -2007
Türkiyənin TRT televiziyasının Bakı təmsilçisi Abdulhamid Avşarın bu əsərində Birinci dünya müharibəsi dönəmində və istiqlal savaşında Azərbayjan-Türkiyə arasıdakı siyasi, iqtisadi, hərbi əlaqələr araşdırılıb. Tədqiqatçı bu əsərində arxiv sənədlərinə və o zamankı türk yazılı mətbutına istinad etmişdir.