Prof. dr. Georgi Hazai - Biblioqrafiya

50

Prof. dr. Georgi Hazai - Biblioqrafiya

Bakı, AzAtaM -2007
Kitabda görkəmli macar alimi, türkoloq prof. dr Georgi Hazainin əsərlərinin biblioqrafiq göstəriciləri əksini tapmışdır. Oxucular burada alimin zəngin yaradıjılığı ilə tanış ola bilərlər. Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, prof. dr. Nizami Cəfərov kitaba ön söz yazmışdır.