Rüstəm Kamal - Nizami Cəfərov, yaxud bir təfəkkürün poetikası

46

Rüstəm Kamal - Nizami Cəfərov, yaxud bir təfəkkürün poetikası

Bakı, “Təhsil”,2007,104 səh
Filologiya elmləri namizədi,tənqidçi-ədəbiyyatşünas Rüstəm Kamalın oxuculara təqdim olunan bu kitabı Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, prof. dr. Nizami Cəfərovun elmi fəaliyyətinin, təfəkkür üslubunun şərhinə həsr edimişdir.