Türk xalqları ədəbiyyatı (4 cilddə)

45

Türk xalqları ədəbiyyatı (4 cilddə)

Bakı “Çaşıoğlu”nəşriyyatı, Bakı-2007
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, milləkt vəkili, tədqiqatçı alim, AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, prof. dr. Nizami Cəfərovun IV cilddən ibarət “Türk xalqları ədəbiyyatı” tam tərkibdə çapdan çıxmışdır.