Minaxanım Təkləli - Türk əsilli ruslar

43

Minaxanım Təkləli - Türk əsilli ruslar

Bakı, «NURLAR» nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi, 2007.
Yazıçı-türkoloq Minaxanım Təkləlinin kitabı türk mənşəli rus soyadlarının yaranma və formalaşma tarixinə həsr edilmişdir. Kitabda mənşəcə türk olan tanınmış rus ailələrinin, o cümlədən böyük şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətlərini əhatə edən sənədli, tarixi oçerklər verilmişdir.  Kitabın elmi redaktoru AMEA-nın müxbir üzvü, professor, millət vəkili Nizami Cəfərovdur.