Həsən Əziz oğlu Həsənov - Türklüyümüz

41

Həsən Əziz oğlu Həsənov - Türklüyümüz

Bakı, AzAtaM, 2007. – 224 səh.
Görkəmli dövlət xadimi, tarix elmləri doktoru Həsən Əzizoğlunun bu əsəri türk superetnosunun tarixinə, mədəniyyətinə, mifik dünyagörüşünə və siyasi perspektivlərinə qloballaşan dünya kontekstində yanaşmanın ən yaxşı nümunələrindən biridir. Bu yanaşma, zəngin faktlar və oricinal təhlil üsulu əsəri daha maraqlı və oxunaqlı edir. Ona görə də «Türklüyümüz»dən yalnız mütəxəssislər, ziyalılar deyil, həmçinin öz milli kimliyini dərketmə yolunu tutmuş gənclərimiz də bəhrələnə bilər. Kitabın ön söz müəllifi AMEA-nın müxbir üzvü, professor Nizami Cəfərov, redaktoru Səfalı