Nəşrlər

Spread the love


Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi «Bülleten» 1(41), 2012

Bakı, AzAtaM
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin rüblük Bülleteninin 2012 – ci il ügün dördüncü sayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi görüşləri, türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri ilə müsahibələr, portret yazılar, xəbərlər, araşdırma materialları və yeni nəşrlər barədə məlumatlar verilmişdir.

 
 

 

 
 
 
 
 

Mehdi Şıxlinski – Ədəbiyyat tarixdir, tarix isə hər şeydir

Bakı, «Elm və Təhsil» 2012 – 204 səh

 
 
 

M.N.Çobanov – Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru (II)

Bakı. “Elm və təhsil” 2012, 100 səh.

Elmi ictimaiyyətə təqdim olunan bu kitab müəllifin 2008-ci ildə nəşr olunmuş “Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru” monoqrafiyasının II kitabıdır. Kitabda türklüyümüzün yenidən oyanışı, beş Türk dövlətinin Benəlxalq aləmdə taninması, Azərbaycan xalqının milli-etnik tarixi və həyatnaməsi və ya tərcümeyi-halı və onun mənəvi aləminin kökü; Dövlət Qurumları, Tarixə öz imzasını atmış qədim xalqlar – Şumerlər və Türklərin mənşəyi, Şumer-Altay dilləri ailəsi və onun təsnifi məsələlərinə yenidən nəzər salınmışdır. Kitabdan ziyalılarımız tələbələr, magistrlər doktorantlar və tədqiqatçılar faydalana bilərlər.
 
 


Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi «Bülleten», 3(39), 2011

Bakı. AzAtaM
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin rüblük Bülleteninin 2011-ci il üçün üçüncü sayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi görüşləri, türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri ilə müsahibələr, portret yazılar, xəbərlər, araşdırma materialları və yeni nəşrlər barədə məlumatlar verilmişdir.

         
         
         


Nizami Cəfərov – Vidadi Babanlı

Bakı, «Nurlan», 2010 – 64 səh.
Kitabda müəllifin görkəmli yazıçı Vidadi Babanlı haqqında məqalələri toplanmışdır.

         
         
         
         
         


Nizami Cəfərov – Yunus Oğuz: Düşüncə yazıçısı

Bakı 5 «Elm və təhsil», 2010-88 səh.
Kitabda Yunus Oğuzun yaradıcılığı barədə fikirlər əks olunmuşdur.

         
         
         
         
         


Zəlimxan kəndindən Türk dünyasına (Tərtibçi: Osman Musayev)

Bakı, Elm və təhsil, 2010 – 256 səh.
Kitabda Türk dünyasının böyük alimi Nizami Cəfərov haqqında məqalələr toplanmış

 
 
 
 
 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9