Nəşrlər

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten”. 1(73) 2020.

Bakı, «Elm və təhsil», 2020.

 

Kenan Çarboğa. Turan aşkı.

Bakı, «Elm və təhsil», 2020.

 

Cəlal Qasımov. Siyasi repressioya: ədəbiyyatda və siyasətdə.

Bakı, «Elm və təhsil», 2020. 

 

Ümumi dilçilik müntəxəbatı. 

(Tərtibçi: Qismət Cəfərov)

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019.

 

Sakina Şaymiyeva. Mintimerin Kölgesi.

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” 4(72) 2019.

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” 3(71) 2019.

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019.

 

Sabir Şaxtaxtı. Türksoy 25: şərəfli yolun astanasında.

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019.

 

Nizami Cəfərov. Dildən dilçiliyə. 

AzAtam, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019.

NİZAMİ CƏFƏROV oz kitabi  

 

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” 2(70) 2019.

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019.

 

Vidadi Babanlı. Yaddaş saxlancları. 

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” 1(69) 2019.

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019.

 

Vilayət Quliyev. Atatürk və Əhməd Ağaoğlu.

AzAtam, “Elm və təhsil” Bakı, 2019, 204 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” 4(68) 2018

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019.

 

Göyalp Ziya. Türkçülüyün əsasları.

Azərbaycan türkcəsində hazırlayan ön söz və açıqlamaların müəllifi: Elman Cıvıroğlu

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2019. 248 səh.

 

Məsud Mahmudov. Türk dillərinin milli korpusları

AzAtaM, “Elm və təhsil” Bakı, 2018, 392 səh.

 

Dursun Kuveloğlu. Şahsənəm. Roman.

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2018, 328 səh.

 

Vilayət Cəfər. İraq- Türkiyə poetik əlaqələri.

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2018, 152 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten”  3( 67) 2018 .

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2018.

 

Ədib Əhməd Yügnəki. Atəbətül – həqaiq. (Qaraxanlı dövrü abidəsi XII əsr).

Bakı, AzAtaM, “Elm və təhsil” 2018, 112 səh.

 

Nizami Cəfərov. Dolan kəfkirim, dolan.

Bakı, AzAtaM,  “Elm və təhsil” 2018, 192 səh.

 

Nizami Cəfərov. Ədəbiyyat söhbətləri.

Bakı, AzAtaM,  “Elm və təhsil” 2018, 388 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Bülleten №61(1).

Bakı,  AzAtaM, “Elm və təhsil” 2018    

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Bülleten №62 (2).

Bakı, AzAtaM, “Elm və təhsil” 2018

  

Aşık Hüseyn Saraclı. Ben feleği ariyorum. Şiirler.  

Bakü, AzAtaM, “ Elm və Təhsil”, 2018.112 s.

 

Düsen Kaseinov – 70.

AzAtaM, “Elm və təhsiı”, Bakı, 2017, 104 səh.

 

Engin Köklüçinar

Cəmiyyətə həsr olunmuş illər Akkan Suver.

Tərcümə edən: Afət Mamayeva

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2017, 256 səh.

 

Zülfiyyə Mehdiyeva. Mustafa Kamal Atatürk. Zəfər sirləri.

AzAtaM, “Elm və təhsil”, Bakı, 2017, 312 səh.

Elmi redaktor: akademik Nizami Cəfərov

 

Rahid Ulusel. Bir qalanın bürcləri: Bəxtiyar Vahabzadə, Sabir Rüstəmxanlı, Nizami Cəfərov.

AzAtam, “Elm və təhsil”, Bakı, 2017, 148 səh. 200 tiraj

 

Nizami Cəfərov. Türkologiyanın müasir problemləri

Bakı, AzAtam, “Elm və təhsil” Bakı, 2017, 204 səh.

 

Nizami Cəfərov. Səməd Mansurun poeziyası

AzAtaM, “Elm və təhsiı”, Bakı, 2017, 80 səh. Sayı 200.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Bülleten №57 (1).  

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2016

 

Nizami Cəfərov. Möhsün Nağısoylu.

Bakı, AzAtam,”Elm və Təhsil”, 2016, 56 səh.

 

Prof. Dr.Sadıq K.Tural. Atatürk və ya əsrə möhrünü vurmuş öndər.

Bakı, AzAtam,”Elm və Təhsil”, 2016, 80 səh.

 

Nizami Cəfərov. Türkologiyaya giris.

Bakı, AzAtaM,”Elm və Təhsil”, 2016, 248 səh.

 

Nizami Jafarov. Selected artıcles.  

 Bakı, AzAtaM,”Elm və Təhsil”, 2016

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Bülleten №58 (2).

Bakı, AzAtaM,”Elm və Təhsil”, 2016 

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Bülleten №59 (3).

Bakı, AzAtam,”Elm və Təhsil”, 2016 

 

Nizami Cəfərov. Ədəbiyyatın müstəqilliyindən müstəqilliyin ədəbiyyatına.

Bakı, AzAtaM,”Elm və Təhsil”, 2016

 

Nizami Cəfərov. Afaq Məsud dünyası.

Bakı, AzAtaM,”Elm və Təhsil-1”, 2016

 

Nizami Cəfərov. Etnoloji  etüdlər.

Bakı, AzAtam,”Elm və Təhsil” , 2016

 

Nizami Cəfərov. Keçən günlərin dastanı.

Bakı,   “Xan”, 2016,216 səh.

 

Sabir Mustafa.  Türk sonetləri.

Bakı, AzAtaM, “Elm və təhsil”, 2016, 280 səh.

 

Nizami Cəfərov. Türkün dünyasından Türk dünyasına. (türkoloji etüdlər).

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2016,108 səh.

 

Nizami Cəfərov, Vuqar Sərdarov, Altay Cəfərov.

Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları.

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2016, 216 səh

 

Tofiq Hacıyev, Nizami Cəfərov. Məqalələr.

Bakı, “AzAtam”, “Elm və təhsil”, 2016, 110 səh.

 

Bəybala Ələsgərov “Professor Nizami Cəfərovun kitab dünyası” (bibliografiya).

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015, 172 səh.

 

Ramiz Göyüşov. Sən bizim ellərin ruhuna bir bax…

Bakı,AzAtaM, “Elm və Təhsil” – 2015.172 səh.

 

Ələddin İncəli. Salam, İstanbul (seirlər).

AzAtaM, Elm və təhsil, bakı- 2015, 176 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №53 (1)

Bakı, AzAtaM,  “Elm və təhsil”,2015.

 

Murad Köhnəqala, Şəlalə Ğöytürk.

Nizami Cəfərovla Türk dünyasına səyahət

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015,120 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №54 (2)

Bakı, AzAtaM, “Elm və təhsil”, 2015.

 

Fərman İsmayılov. Müqəddəs od yaxud fəlsəfənin fəlsəfəsi.

 Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015, 544 səh.

 

Rahid Ulusel (Rahid Süleyman oğlu Xəlilov)

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Tükşünaslıq və azərbaycanşünaslığın dialektikası.

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015, 544 səh.

 

Nizami Cəfərov. Elçin

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015, 68 səh.

 

Nizami Cəfərov. Səməd Vurğun…Və Səmədoğlular

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Abbas Abdulla-70 (məqalələr).

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Vidadi Babanlı. Zamana adamı.

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Dəyanət Osmanlı. Nəfəsimin qatili. (serlər)

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Solmaz Əhmədliqızı. Vətən həsrəti.

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Nizami Cəfərov. Hidayət.

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015, 160 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №56,57 (3,4)

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Aysel Qəribli. Azərbaycan təriqət şeirinin leksikası.

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015, 180 səh.

 

Ramiz Göyüşov. Sən bizim ellərin ruhuna bir bax…

Bakı,AzAtaM, “Elm və Təhsil” – 2015.172 səh.

 

Ələddin İncəli. Salam, İstanbul (seirlər).

AzAtam, Elm və təhsil, bakı- 2015, 176 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №53 (1)

Bakı, AzAtaM, 2015.

 

Murad Köhnəqala, Şəlalə Ğöytürk

Nizami Cəfərovla Türk dünyasına səyahət

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015, 120 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №54 (2)

Bakı, AzAtaM, 2015.

 

Fərman İsmayılov. Müqəddəs od yaxud fəlsəfənin fəlsəfəsi.

 

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015, 544 səh.

 

Rahid Ulusel (Rahid Süleyman oğlu Xəlilov)

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Tükşünaslıq və azərbaycanşünaslığın dialektikası.

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015, 544 səh.

 

Nizami Cəfərov. Elçin

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015, 68 səh.

 

Nizami Cəfərov. Səməd Vurğun…Və Səmədoğlular

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Abbas Abdulla-70 (məqalələr).

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Vidadi Babanlı. Zamana adamı.

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Dəyanət Osmanlı. Nəfəsimin qatili. (serlər)

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Solmaz Əhmədliqızı. Vətən həsrəti.

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Nizami Cəfərov. Hidayət.

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015, 160 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №56,57 (3,4)

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015

 

Nizami Cəfərov, Vuqar Sərdarov, Altay Cəfərov

Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları.

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2016, 216 səh

 

Aysel Qəribli. Azərbaycan təriqət şeirinin leksikası.

Bakı, “AzAtaM”, “Elm və təhsil”, 2015, 180 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №52 (4).

Bakı,”Elm və təhsil”, 2015

 

Nizami Cəfərov . Gülağa Tənhanın poeziyasi.

Baki. Çaşioğlu, 2015, 92 səh.

 

Bəybala Ələsgərov “Professor Nizami Cəfərovun kitab dünyası” (bibliografiya)

Bakı, “AzAtam”, “Elm və təhsil”, 2015, 172 səh.

 

Səhər Əhməd. Görüşməyənədək

Bakı,AzAtaM, “Elm və Təhsil”, 2014

 

Adil Mirseyid. Amor fati

Bakı, AzAtaM, “Elm və Təhsil”, 2014

 

 Dr.Hüseyn Şərqidərəcək (Soytürk) ( Yazan , araşdıran, tərcümə və tərtib edən). Güney Azərbaycan dramaturgiyası.

Bakı, AzAtaM, “Elm və Təhsil”, 2014.

 

Şəfa Ömər. Özümdən xəbərsiz (hekayələr)

Bakı, AzAtaM, “Elm və Təhsil”, 2014.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №49 (1),
Bakı, AzAtaM, 2014, 80 səh.

 

Əbülfəz Quliyev. Qədim uyğur dillərinin onomastikası.

Bakı, AzAtaM, 2014, 208 səh.

 

Vəli Xramçaylı. Taledən keçən yol

Bakı, AzAtaM, 2014.

 

İlahə Abdullayeva. Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində müraciət bildirən sözləin praqmatik xüsusiyyətləri.

Bakı, AzAtaM, 2014, 168 səh.

 

Tofiq İsmayilov. Kino və həyat.

Bakı, AzAtaM, 2014, 412 səh.

 

Rəhimova Nigar Rəhim qızı. Azərbaycan mətbuatında ortaq türk mədəniyyəti problemləri (1900-1920).

Bakı, AzAtaM, 2014, 136səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №50 (2),

Bakı, AzAtaM, Elm və təhsil, 2014.

 

Prof.Dr.Nizami Jafarov

The history or the “autobiography” of the azerbaijan people. (İngilis dilində)

Translator: İlaha Abdullayeva

AzAtaM,”Nurlan”, Baku, 2014

 

Nizami Cəfərov: Azərbaycan xalqının tarixi və ya “tərcümeyi hal”ı (Azərbaycan və ingilis dillərində)

Bakı, AzAtaM, 2014

 

 “ Çağdaş Azərbaycan şiiri” (Türkiyə türkcəsində)

“Türk Dünyasi İnfo” Sivil Toplum Kuruluşu, Bakü, 2014

 

Zəlimxan Yaqub. Ün.

AzAtam, Elm və təhsil, Bakı- 2014, 72 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №51 (3).  

Bakı, AzAtaM, 2014

 

Nizami Cəfərov, Nəsibə İsrafilqızı. Mirəfsəl Təbib və qa bir şairin poetikası.

 

 

 Nigar Veliyeva. Communicative – pragmatic paradigm of english lexicology.

Baku, “Sciense  and Education”, 2014, 288 p.

 

 

  Nizami Cəfərov. Acıq məktublar.

Bakı, AzAtaM, 2013

 

Marifə Hacıyeva. Ədəbi dəyərlər.

Bakı, AzAtaM, 2013

Redaktor Zülfiyyə Mehdiyeva

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №45 (1),2012

Bakı, AzAtaM “Elm və təhsil”.

 

Aysel Qəribli. Azərbaycan dili qloballaşan dünyada.

Bakı, AzAtaM “Elm və təhsil”, 2013, 60səh.

 

Nizami Cəfərov,Mehmet Akif Tural.  Atatürkün Azərbaycan siyasəti.

Bakı, “QHT nəşriyyatı”,2013,96 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №46 (2),

Bakı, AzAtaM, 80 səh.

 

Nigar  Chingiz q. Veliyeva. Some Aspects and Peculiarities of Interculrural Communication in the Process of Globalization

Bakı, AzAtaM “Elm və təhsil, 2013, 504 səh.

Dr. Hüseyn Şərqi ­Dərəcək Soytürk. Güney Azərbaycan Türkologiyası.

Bakı, AzAtaM “Elm və təhsil, 2013, 244 səh.

 

Rüstəm Kamal. “Kitabi- Dədə Qorqud”un kommunikativ məkanı: miforitual aspekt.

Bakı: “Elm və təhsil”,2013.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №47 (3),

Bakı, AzAtaM, 2013, 80 səh.

 

Nizami Cəfərov. Professor Gövhər Baxşəliyeva.

Bakı, AzAtaM, “Elm və təhsil”, 2013, 100 səh.

 

Afət Əmir Qızı Məmmədova. Yardımçı məktəblərin ibtidai siniflərində anlayışların mənimsənilməsi işinin təşkili.

Bakı, AzAtaM, “Elm və təhsil”, 2013, 160 səh.

 

Frans Boas. “Amerika hindu dillərinə dair əl kitabı”na giriş.

Bakı, “AzAtaM”, 2013, 32 səh.

 

Nizami Cəfərov. Hidayət.

Bakı, AzAtaM, “Elm və təhsil”, 2014, 40 səh.

 

Musa Ələkbərli. Gəlir türkün səadəti.

Bakı, AzAtaM, “Elm və təhsil”, 2013, 184səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №48 (4),

Bakı, AzAtaM, 2013, 80 səh.

 

Mehdi Şıxlinski. «Ədəbiyyat tarixdir, tarix isə hər şeydir».

Bakı, «Elm və təhsil», 2012, 204 səh.

 

M.N.Çobanov. Türk ədəbi dillərinin birliyinə dogru (II).

Bakı. “Elm və təhsil”, 2012, 100 səh.

 

Professor Nizami Cəfərov. Zəhmətkeş alim, tanınmiş dilçi-türkoloq.

Bakı. “Elm və təhsil”, 2012

 

Məhərrəm Nəsibov. Mən belə dünyanın nəyinə gəldim.

Bakı. “Elm və təhsil, 2012, 136 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №2 (42),2012,

Bakı, AzAtaM “Elm və təhsil

 

Səfurə Allahverdiyeva. Ürəyimlə sohbət

Bakı, “İrfan”, 2012,124 səh.

 

Aybəniz Kəmalə. Həyat burulganinda

Bakı, “AzAtaM”, 2012,164 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №3 (43), 2012

 

Sabir Mustafa. Qayıdiş.

Bakı, “İrfan”, 2012, 100 səh.

 

Oktay Rza.İyirminci kitabım.

Bakı, AzAtaM, “İrfan” 2012, 252 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi “Bülleten” №4 (44),2012.

Bakı, AzAtaM, 80 səh.

 

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi «Bülleten» 1(41).

 Bakı, AzAtaM, 2012.

 

 

Mehdi Şıxlinski – Ədəbiyyat tarixdir, tarix isə hər şeydir.

Bakı, «Elm və Təhsil» 2012 – 204 səh.

 

 

 


M.N.Çobanov – Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru (II)

Bakı. “Elm və təhsil” 2012, 100 səh.

Elmi ictimaiyyətə təqdim olunan bu kitab müəllifin 2008-ci ildə nəşr olunmuş “Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru” monoqrafiyasının II kitabıdır. Kitabda türklüyümüzün yenidən oyanışı, beş Türk dövlətinin Benəlxalq aləmdə taninması, Azərbaycan xalqının milli-etnik tarixi və həyatnaməsi və ya tərcümeyi-halı və onun mənəvi aləminin kökü; Dövlət Qurumları, Tarixə öz imzasını atmış qədim xalqlar – Şumerlər və Türklərin mənşəyi, Şumer-Altay dilləri ailəsi və onun təsnifi məsələlərinə yenidən nəzər salınmışdır. Kitabdan ziyalılarımız tələbələr, magistrlər doktorantlar və tədqiqatçılar faydalana bilərlər.

 


Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi «Bülleten», 3(39), 2011

Bakı. AzAtaM
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin rüblük Bülleteninin 2011-ci il üçün üçüncü sayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi görüşləri, türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri ilə müsahibələr, portret yazılar, xəbərlər, araşdırma materialları və yeni nəşrlər barədə məlumatlar verilmişdir.

 

 


Nizami Cəfərov – Vidadi Babanlı

Bakı, «Nurlan», 2010 – 64 səh.
Kitabda müəllifin görkəmli yazıçı Vidadi Babanlı haqqında məqalələri toplanmışdır.

 

 

 


Nizami Cəfərov – Yunus Oğuz: Düşüncə yazıçısı

Bakı 5 «Elm və təhsil», 2010-88 səh.
Kitabda Yunus Oğuzun yaradıcılığı barədə fikirlər əks olunmuşdur.

 

 

 


Zəlimxan kəndindən Türk dünyasına (Tərtibçi: Osman Musayev)

Bakı, Elm və təhsil, 2010 – 256 səh.
Kitabda Türk dünyasının böyük alimi Nizami Cəfərov haqqında məqalələr toplanmış

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9