İctimai-siyasi şöbə

Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri:

-Türkiyə Respublikası və türksoylu xalqların tarixi, ictimai fikri, dövlətçilik ənənələri və ictimai-siyasi həyatının öyrənilməsi və təbliğ olunmas;
-Türksoylu xalqların içtimai fikir tarixində və mədəni inkşafında Atatürk irsinin rolunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı tədqiqatların aparılması.

 ekber-yolchuyev  nigar-rehimova  rena-qurbanova ilahe-abdullayeva
Şöbə müdiri
Əkbər Yolçuyev
Elmi əməkdaş
Nigar Rəhimova
Elmi əməkdaş
Rena Qurbanova
Elmi əməkdaş