Dil, ədəbiyyat və mədəniyyət şöbəsi

Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri:

- Türkiyə Respublikası və türksoylu xalqların dil, ədəbiyyat və mədəniyyətinin öyrənilməsi və təbliğ olunması;
- Atatürk irsinin elm, təhsil, mədəniyyət və s. sahələrdə qorunması və inkişaf etdirilməsini təmin etmək üçün tədqiqatların aparılması.

 pervin-memmedova  afet-mamayeva  kemale-memmedova
Şöbə müdiri
Pərvin Quliyeva
Elmi əməkdaş
Afət Mamayeva
Elmi əməkdaş
Kəmalə Məmmədova