Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Şöbənin fəaliyyət istiqamətləri:

- Atatürkün, Türkiyənin və türksoylu xalqların tarixində ki, və Atatürk irsinin öyrənilməsi və təbliğ olunması;
- Türk respublikaları, muxtar res. və topluluqlarında fəaliyyət göstərən anoloji qurumlarla və Mərkəzin qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığının qurulması;
- Mərkəz əməkdaşlarının xarici səfərləri, habelə Mərkəzə xarici qonaqların dəvət olunması nın təşkili.

 nazir-ehmedli  rahid-ulusel  ilahe-abdullayeva-2 mahir-ebilov
Şöbə müdiri
Nazir Əhmədli
Elmi əməkdaş
Rahid Xəlilov
Elmi əməkdaş
İlahə Abdullayeva
Elmi əməkdaş
Mahir Əbilov