M.N.Çobanov - Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru (II)

66

M.N.Çobanov - Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru (II)

Bakı. "Elm və təhsil" 2012, 100 səh.

Elmi ictimaiyyətə təqdim olunan bu kitab müəllifin 2008-ci ildə nəşr olunmuş "Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru" monoqrafiyasının II kitabıdır. Kitabda türklüyümüzün yenidən oyanışı, beş Türk dövlətinin Benəlxalq aləmdə taninması, Azərbaycan xalqının milli-etnik tarixi və həyatnaməsi və ya tərcümeyi-halı və onun mənəvi aləminin kökü; Dövlət Qurumları, Tarixə öz imzasını atmış qədim xalqlar - Şumerlər və Türklərin mənşəyi, Şumer-Altay dilləri ailəsi və onun təsnifi məsələlərinə yenidən nəzər salınmışdır. Kitabdan ziyalılarımız tələbələr, magistrlər doktorantlar və tədqiqatçılar faydalana bilərlər.