Zəlimxan kəndindən Türk dünyasına (Tərtibçi: Osman Musayev)

63

Zəlimxan kəndindən Türk dünyasına (Tərtibçi: Osman Musayev)

Bakı, Elm və təhsil, 2010 - 256 səh.
Kitabda Türk dünyasının böyük alimi Nizami Cəfərov haqqında məqalələr toplanmış