Nizami Cəfərov - Vidadi Babanlı

61

Nizami Cəfərov - Vidadi Babanlı

Bakı, «Nurlan», 2010 - 64 səh.
Kitabda müəllifin görkəmli yazıçı Vidadi Babanlı haqqında məqalələri toplanmışdır.