Prof. Dr. Mixay Hoppal Biblioqrafiya

59

Prof. Dr. Mixay Hoppal Biblioqrafiya

Bakı – 2008, AzAtaM
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi Prof. Dr. M. Hoppalın biblioqrafiyasını nəşr etməklə görkəmli etnoloqun yaradıcılığı, əsərləri ilə Azərbaycan, ümumən türk dünyası mütəxəssislərini tanış etmək məqsədini izləmiş, elmi inteqrasiyanın genişlənməsini istəmişdir. Nəşrin elmi redaktoru Prof. Dr. Nizami Cəfərov, «Mixay Hoppal. Onun əsərlərinin biblioqrafiyası » (Budapeşt, 2007) əsasında çapa hazırlayanı Dəyanət Osmanıdır.