Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi «Bülleten» №3 (27), 2008

58

Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi «Bülleten» №3 (27), 2008

Bakı, AzAtaM, 2008.
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin rüblük bülleteninin 2008-ci il üçün 3-jü sayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi görüşləri, türk dünyasının görkəmli şəxsiyyətləri ilə müsahibələr, portret yazılar, xəbərlər, araşdırma materiallrı və yeni nəşrlər barədə məlumatlar verilmişdir.