Tofiq İsmayılov - Türk xalqlarının kino sənəti

56

Tofiq İsmayılov - Türk xalqlarının kino sənəti

Bakı, Çaşoğlu, AzAtaM -2008.
Görkəmli kinorecissor Tofiq İsmayılovun bu monoqrafiyasında ilk dəfə beş türk respublikasının – Azərbaycanın, Türkmənistanın, qazaxıstanın, Özbəkistanın və Qırğızıstanın kino sənətinin təşəkkülü və təkamül mərhələləri nəzərdən keçirilir. XX əsrdə, totalitar sovet recimində türk birliyi ideyasının qorunmasında kino sənətinin rolu müəyyənləşdirilir. Kitab türksevərlər, kinoşünaslar, recissor, və kinoşünas tələbələr üçün nəzərdə tutulub. Nəşrin ön söz müəllifi prof. dr. Nizami Cəfərovdur.