Heydər Əliyev Deyilən söz yadigardır

55

Heydər Əliyev Deyilən söz yadigardır

Bakı, AzAtaM, «MBM» 2008.
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin nəşri olan bu kitabda Azərbaycan Respublikasının ümummıllı lıderi Heydər Əliyevın deyimləri toplanmışdır. Nəşrin redaktoru Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, professor Nizami Cəfərov, tərtibçilər Elxan Zal Qaraxanlı, Səlim Babullaoğludur.