Redaktor - Mirbəşir Cabbarov

mirbeshir-cabbarov

Mirbəşir Cabbar oğlu Cabbarov

24.11.1951-ci ildə Qazax rayonunun Köçəsgər kəndində anadan olmuşdur.

Təhsili:
1973-1979-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) filologiya fakültəsində oxumuşdur.

Əmək fəaliyyəti:
2003-cü ildən Azərbaycanda Atatürk Mərkəzində redaktor vəzifəsində işləyir.
1987-ci ildən1990-cı ilə kimi "Elm və Həyat" jurnalında xüsusi müxbir;
1990-cı ildən 1994-cü ilə kimi "Mərhəmət" jurnalında şöbə müdiri;
1994-1998-ci illər "Qafqaz" qəzetində baş redaktor işləmsişdir.