Category Archives: Araşdırma

Türkdilli dövlətlər arasında strateji əməkdaşlıq: Azərbaycanın xüsusi rolu

Türkdilli dövlətlər arasında münasibətlər hər keçən gün daha da inkişaf edir. Son 10 il ərzində türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlıq keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçib və ölkələrimiz arasında əlaqələr konkret mexanizmlər əsasında inkişaf etdirilir. Bu fikirlər Milli Məclisin deputatı Ramil Həsənin “Türkdilli

ATATÜRK’ÜN MUSUL VE KERKÜK MEKTUBU

Em. Savcı, Tarihçi-Araştırmacı Necdet Bayraktaroğlu 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ile hükümet kurulmuş, düzenlenen ordu ile Misak-ı Milliyi gerçekleştirmek için milli mücadele başlatılmıştır. Akabinde Mustafa Kemal Paşa 1 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisindeki sınırlarımızı belirleyen tarihi

ADA – nın töhfəsi, yaxud Amerika araşdırıcısının kitabı Azərbaycan dilində –

 Bu yaxınlarda ADA Universitetində Amerika  araşdırıcı – tarixçisi S.Frederik Starın “İtirilmiş Maarif” kitabının azərbaycanca nəşrinin (Bakı, “Qafqaz” nəşriyyat evi, 2017, ingiliscədən çevirən Nəriman Qasımoğlu) təqdimatı  keçirildi. Universitetin rektoru, professor Hafiz Paşayev irihəcmli bu son dərəcə dəyərli kitaba yazdığı ön sözündə

Böyük çağırış və liderin xilaskarlıq missiyası

Prezident İlham Əliyevin koronavirusla mübarizəyə strateji baxışı bir uğur hekayəsidir Təxminən yüz gündür ki, dünya gözəgörünməz düşmənlə – koronavirusla “ölüm, ya olum” savaşı aparır. Ciddi və sərt təcrid tədbirləri görülür. Sərhədlər bağlanıb. Təyyarələr uçmur. Qatarlar hərəkət etmir. Məktəblərdə dərslər dayandırılıb.

MİLLİ MÜCADELEDE YAYINLANAN PADİŞAH FETVASI VE ONA KARŞI VERİLEN ANADOLU FETVASI

  Em. Savcı, Tarihçi-Araştırmacı Necdet Bayraktaroğlu Fetva, İslam hukuku ile ilgili sorulan, zorlukla karşılaşılan bir olay hakkında, bir hadisenin dine uygun olup olmadığını, güçlükleri çözmek için, dini hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilen belgedir. Yüce Kuranımızın

HƏYATIN  DƏRKİNƏ  DOĞRU…

Öncə ondan başlayaq ki, Mətləb Ağa imzası oxuculara çox yaxşı tanışdı, doxsanıncı illər ədəbiyyata gəlmiş  imzalar içində çox tez parlayan, təsdiqini o qədər də gözləmək məcburiyyətində qalmayan, öz orijinal şeir üslubu ilə oxucunu da, o dövrün ədəbi mühitini də çox

Dilin tarixi… 

Dilin, eləcə də ayrı-ayrı dillərin tarixi xarici, yaxud diaxron dilçiliyin ən mühüm məsələlərindən biri olmaqla yanaşı, F.de Sössürün dediyi kimi, həm də hər cür “cəfəng ideya”nın nəinki asan yol tapdığı, eyni zamanda uzun müddət meydan suladığı bir sahədir. Burada dilin

Transportasiya və Məskunlaşmadan öncə Osmanlı Dövləti tərəfindən qədul edilmiş qərar  

  Osmanlı Dövləti ilə müharibəyə başlamazdan öncə ruslar ehtimal edilən müharibədə hətta ermənilərdən dəstək alacaqlarına inanırdılar. Bu inam “Antanta Qüvvələri” nin qalması üçün də bir səbəb idi. Müharibənin başlanması ilə, xüsusən xaricdə fəaliyyət göstərən erməni təşkilatları Osmanlı Dövlətinə qarşı mübarizədə

Çanaqqala savaşı

Çanaqqala müharibəsi — Birinci dünya müharibəsi əsnasında 1915–1916-ci illər arasında Osmanlı dövləti ilə Antanta dövlətləri (İngiltərə, Fransa, Anzaklar) arasında baş verən dəniz və quru döyüşü. İttifaq dövlətləri Osmanlı dövlətinin paytaxtı İstanbulu alaraq boğazların idarəsini ələ keçirmək, Rusiya ilə etibarlı qida və hərbi ticarət yolu açmaq, alman müttəfiqlərindən birini zəiflətmək məqsədi ilə ilk hədəf olaraq

TÜRKİYE CUMHURİYETİNDEN ÖNCE KURULAN İLK HÜKÜMETLER

                       Osmanlı Devleti 18 ve 19. yüzyılda Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletlerin saldırıları ve kışkırtmaları neticesinde yapılan savaşlarda büyük toprak kayıplarına uğradı. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk bağımsızlıklarını ilan etti,