Category Archives: Araşdırma

SAMED VURGUN’DAN SEÇME ŞİİRLER

Dr. Öğr. Üyesi Zeki GÜREL  Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi                                TÜRK-AY BİR Türk Dünyası Aydınlar ve Yazarlar Birliği Genel Başkanı   zekigurel@gazi.edu.tr        Öğrencisi olduğum Mimarsinan Öğretmen Okulu’nun kütüphanesinde rafların arkasına atılmış bir köşede duran dergileri karıştırırken “Azerbaycan Aylık Türk Kültür Dergisi”nin

AHİLİK – AHİ EVREN VE AHİLİK NİZAMNAMESİ (FÜTÜVETNAME)

Necdet Bayraktaroğlu  Em. Savcı, Tarihçi-Araştırmacı  Milletlerin tarihi ve geçmişleri, kültürleri sosyal yönden olduğu kadar ekonomik alandaki zenginlikleri ile de önem kazanır. Türk tarihinde bu zenginliklerimiz ve değerlerimiz içinde ahilik çok önemlidir ve önemli yeri vardır. Kültür ve medeniyetimizin özünü teşkil

VATAN SEVGİSİ İMANDAN GELİR

Necdet Bayraktaroğlu  Em. Savcı, Tarihçi-Araştırmacı        Yüce Allah kainatı yaratırken insanları da, Hucurat Suresi 13. Ayetinde belirtildiği üzere: “…  Sizi millet ve kabileler haline koyduk ki, birbirinizi kolayca tanıyasınız” diye buyurmuştur. Millet ve kabileler halinde yaşayan insanlarda, hayatlarını birlik,

Türkiyədən Nəriman Nərimanova baxış

Son vaxtlar Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanov haqqında yazılar və mübahisələr çoxalınca sosial mediada Türkiyədə bəzi kəsimlər, xüsusilə ürəyi Azərbaycanla döyünən Azərbaycan kökənlilər və bəzi qələm sahibləri Nəriman Nərimanov haqqında müsbət, mənfi görüşlərini yazaraq fikirlərini oxucularla paylaşdılar. Bu

Leyla Əliyevanın şeirləri yeni tərcümədə 

Leyla Əliyevanın şairlik istedadına ilk xeyir-duanı onun babası – Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev Azərbaycan yazıçılarının iştirak etdiyi mötəbər (və son dərəcədə səmimi!) bir ailə məclisində “mənim nəvəm də şeir yazır” sözlərilə vermişdi. Və Azərbaycan ədəbiyyatının hamisinin bu sözlərini

Tovuzdan başlayan təxribat bu gün də davam edir?!

– Azərbaycan Prezidenti ermənilərin geosiyasi təxribat planını qətiyyətlə pozdu Bu analitikanı apararkən tarixi-etnocoğrafi, folklorşünaslıq, region və geosiyasi, geoiqtisadi meqalayihələrlə bağlı məlumatlar əldə edib, toplayıb analiz etdikcə aydın olur ki, cahil, avam, sadəlövh ermənilər həmişə hiyləgər məkrli rəhbərlərinin pafosu ilə kimlərinsə

CİHANA HAKİM OLMAK İÇİN YARATILAN MİLLET

  Necdet Bayraktaroğlu  Em. Savcı, Tarihçi-Araştırmacı                                                                     

Rza bəy Qaraşarlı – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından biri 

 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqının həyatında misilsiz hadisə baş vermiş, Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulmuşdur. Cəmi iki ilə yaxın yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zəngin dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik tarixində silinməz izlər qoymuş,

Ulu Öndərimiz xilaskarlıq missiyasını, müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğu prosesini Naxçıvandan başlayıb

  Taleyin hökmü Qədim Naxçıvan yüzillərboyu Azərbaycan dövlətçilik ənənələrinin yaşadıldığı dayaq mərkəzi, milli birliyin, həmrəyliyin dəyişməz ünvanı kimi tarixdə öz yerini alıb. 1990-1993-cü illərdə görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyasını, müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğu prosesini məhz Naxçıvandan başlaması da,

GÜZEL DİLİMİZ TÜRKÇEMİZ KARAMANOĞLU MEHMET BEYİN VE PADİŞAH II. ABDÜLHAMİD’İN DİLİMİZ ÜZERİNE YAYINLADIĞI FERMANLAR

Em. Savcı, Tarihçi-Araştırmacı Necdet Bayraktaroğlu Dil bir milleti oluşturan ve milliliği sağlayan önemli unsurlardan biri olup o milleti oluşturan fertler arasında anlaşmayı sağlar. O milletin atalarının yüzyıllar boyunca elde ettiği tecrübeleri muhafaza eder ve onları nesillerden nesillere aktarır. Kültürün ve millet