Category Archives: Araşdırma

TÜRKLƏR ÖZ SAK KEÇMİŞİNƏ SAHİB ÇIXMALIDIRLAR

“Anadolunun müxtəlif yerlərində arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan sümüklərin DNT analizi təəccüblü faktları ortaya qoymaqdadır. Herodot tarixi deyir: Pers (Pers deyil, Midiya sakları – red.) ordusu eramızdan əvvəl 635-ci ildə Zile yaxınlığındakı Saka / İskit ordusunu (Alp Ər Tunqanı) məğlub edənə

Əlifbamızın keçdiyi yol

Əlifba məsələsi hər bir dövrün mədəni inkişafı və tərəqqisi üçün zəruri sayılıb. Bununla belə, tarixdə Azərbaycanın mədəni inkişafına, tərəqqisinə, eləcə də ədəbi dilin inkişafına maneçilik törədən əlifbalar da olub. Məhz bu baxımdan haqlı olaraq, Azərbaycanın tərəqqipərvər ziyalıları dilimizin fonetik xüsusiyyətlərini

Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı dövlət siyasətinin mühüm  istiqamətini təşkil edir

1 avqust – Azərbaycan əlifbası və və Azərbaycan dili günüdür Ümummilli lider Heydər Əliyevin «Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında» 9 avqust 2001-ci il tarixli fərmanı ilə xalqımızın əlamətdar bayramları sırasında biri də əlavə olunub. Həmin fərmana

Professor Bədirxan Əhmədlinin “Türkçülüyün üçlü formulu” kitabı haqqında qeydlər

Bu yaxınlarda AMEA Nizami Gəncəli adına Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, ədəbiyyatşünas, tənqidçi, fil.ü.e.d., prof. Bədirxan Əhmədlinin “Türkçülüyün üçlü formulu: nəzəri və tarixi aspektləri” (Bakı, 2019) adlı kitabı nəşr olunub. Həmin kitabla yaxından tanış olduğum üçün bəzi düşüncələrimi oxucularla bölüşmək qənaətinə

Vaqif YUSİFLİ: Nizami Cəfərovun “Ədəbiyyat söhbətləri”

Nizami Cəfərov araşdırıcı tənqidçidir. O, hansı şairdən, ya nasirdən yazırsa, onun yaradıcılığında mütləq nöqsan, qüsur, texniki səhv axtarmır (tənqid edəndə isə daha köklü məsələlərə toxunur), təhlil etdiyi əsərin, ya əsərlərin timsalında onun müəllifinin ədəbi simasını müəyyənləşdirir, çağdaş ədəbiyyatda hansı bədii-estetik

14 iyul 1969-cu il: Azərbaycan – böyük inkişaf mərhələsinin başlanğıcı

50 il öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər təyin edilməsi ilə sovet imperiyası tərkibində ölkənin iqtisadi, siyasi, mədəni baxımdan nüfuzlu regionlardan birinə çevrilməsi və milli müstəqillik düşüncəsinin formalaşmasının təməli qoyuldu. O zaman respublika iqtisadi gösətricilərinə görə geridə qalmışların sırasında

Səməd Vəkilov. Ərzurum Konqresi-100: milli səfərbərliyin təməl daşı 

Qazi Mustafa Kamal Atatürkün mülki vəzifə aldığı ilk təşkilat  I Dünya müharibəsindən məğlub çıxan Osmanlı Türkiyəsi qalib dövlətlər tərəfindən siyasi varlığına son qoymaq və dünyanın siyasi xəritəsindən silmək  niyyətində idilər.Xristian azlıqların hüquqlarını təmin etmək adı ilə Şərqi Anadoluda rum, erməni

Tale qardaşlığı: 100 ilin hesabatı

Müstəqil xarici siyasətin 100 yaşı Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri kontekstində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) bütün Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olmaqla bərabər, həm də müasir diplomatik münasibətlər sisteminin üzvü kimi fəal xarici siyasət kursu yeritməkdə idi. Dövrün mürəkkəb siyasi mənzərəsi, dünya müharibəsinin

Müasir Azərbaycan: xaosdan sabitliyə

Bütün ziddiyyətli prosesləri ilə 1993-cü il müstəqil dövlətçilik tariximizdə böyük dönüş ili olaraq xatırlanır. O zaman çərçivəsində cərəyan edən hadisələr dövlətçiliyimizi və insanlarımızı ciddi sınaqlarla üz-üzə qoymuşdu. Bu məqam hər şey və Azərbaycanın taleyi demək idi. Artıq Gəncədə qardaş qanı

Dövlət dili: Azərbaycan Cümhuriyyəti kontekstində  

  Açar sözlər: ünsiyyət və dəyərlər, tələffüs və təfəkkür, dil siyasəti və dövlətçilik. Giriş İnsanın natiq və siyasi varlıq olması sosio-humanitar el­min bütün sahələrində rəhbər tutulmuşdur. Bu istiqamətlə de­mək olar ki, millətin maddi-fiziki varlığı ilə yanaşı onun mə­nə­vi-ruhi varlığı da