Administrativ heyət


Baş mühasib
Hümbətova Hökümə

                      

                      

          


Təsərrüfat müdiri
Həsənov İsgəndər

          
                      
                      

           
           

 

Katibə
Cəfərova Mərifət 

           
           
           
           
                   


Arxiv-kitabxanaçı
Samirə Səfərova