Azərbaycançılıq ideyalarının tədbliğinə dair yeni layihənin icrasına başlanılıb

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə “Türk Dünyası İnfo”  İB tərəfindən Azərbaycançılıq ideyalarının tədbliğinə dair yeni araşdırmalar və toplunun nəşri ” adlı layihənin icrasına start verilib.

“Türk Dünyası İnfo” İctimai Birliyindən ATATURK.AZ -a bildiriblər ki, 4 ay müddətinə həyata keçiriləcək bu layihə Azərbaycan xalqının və ümumən dünya azərbaycanlılarının taleyində mühüm əhəmiyyət daşıyan azərbaycançılıq ideyalarının xalqımızın şüurunda möhkəm yer tutması, dövlət ideologiyasına çevrilməsi prosesinin araşdırılması, öyrənilməsi və nəticə etibarilə nəşr olunacaq kitab vasitəsi ilə təbliği  məsələlərinə həsr olunub.

Birliyin sədri Dəyanət Osmanlı layihənin ictimai əhəmiyyəti barədə deyib ki, Azərbaycançılıq – Azərbaycan xalqının formalaşmasında mühüm rolu olan milli ideologiya olaraq xalqın milli ruhunu, dilini, adət-ənənəsini, vətənpərvərlik duyğularını özündə ehtiva etməklə, müasir dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların həyatının, gələcəyinin ən aktual stimulverici məf­ku­rə­sinə çevrilmişdir. Azər­bay­can xal­qı­nın ümum­mil­li li­deri Hey­dər Əli­ye­vin afo­riz­mə çev­ril­miş “Mən fəxr edi­rəm ki,  azər­bay­can­lı­yam” kə­lamı bütün azərbaycanlıların təfəkkündə yer almışdır. Hər birimizin azərbaycanlı adına, mənəviyyatına layiq olması, vətənpərvərliyi, xalqımızın cəmiyyətdə əsrlərlə möv­cud olan nümunəvi davranış ənənələrini qoruması, milli-mənəvi dəyərləri yaşatması və gələcəyə ötürməsi son dərəcə zəruridir. Müasir dövrün tələbinə uyğun olaraq, vətəndən kənarda və ümumən bütün azərbaycanlılar arasında azərbaycançılığın mahiyyəti barədə araşdırmalara, qədimlərdən gələn milli-mənəvi dəyərlərimizin ehtiyac duyulmaqdadır. Fikrimizcə, peşəsindən, vəsifəsindən asılı olmayaraq, layihənin yeni nəsil vətən­daşlara isti­qamətlənməsi faktı gələcəkdə layihənin davamlılığının əsas şərtlərindən biri olacaqdır. Bir ictimai birlik olaraq çağdaş dövrümüzdə yazarlar və istedadlı gənc nəsillə sıx işbirliyi şəraitində əmakdaşlıq etmək qənaətindəyik. Azərbaycançılıq ideyasının əsas götürdüyü prin­siplərin gənclərin daha çox təmsil olunduğu müxtəlif auditoriyalara ötürülməsi məqsədi daşıyan araşdırmalar aparmağı, nəticə etibarı ilə zəngin, səviyyəli bir toplu nəşr edərək paylamağı nəzərdə tutmuşuq.