Daily Archives: İyun 30, 2020

GÜZEL DİLİMİZ TÜRKÇEMİZ KARAMANOĞLU MEHMET BEYİN VE PADİŞAH II. ABDÜLHAMİD’İN DİLİMİZ ÜZERİNE YAYINLADIĞI FERMANLAR

Em. Savcı, Tarihçi-Araştırmacı Necdet Bayraktaroğlu Dil bir milleti oluşturan ve milliliği sağlayan önemli unsurlardan biri olup o milleti oluşturan fertler arasında anlaşmayı sağlar. O milletin atalarının yüzyıllar boyunca elde ettiği tecrübeleri muhafaza eder ve onları nesillerden nesillere aktarır. Kültürün ve millet