Daily Archives: Aprel 22, 2020

Azərbaycanda həmrəylik görünməmiş dərəcədə güclənib – nələrin hesabına…

Bir çox halda deyirlər ki, təhlükəli xəstəliklər, pandemiyalar, viruslar, təbii fəlakətlər xalqların iradəsini, dövlətinə sədaqətini, dövlətlərin isə gücünü, çevikliyini, vətəndaşına münasibətini sınağa çəkir. Azərbaycan dövləti COVID-19 pandemiyası dövründə vətəndaşlarının təhlükəsizliyindən, sağlamlığının mühafizə edilməsindən tutmuş, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə qədər çoxşaxəli işlər

MİLLİ MÜCADELEDE YAYINLANAN PADİŞAH FETVASI VE ONA KARŞI VERİLEN ANADOLU FETVASI

  Em. Savcı, Tarihçi-Araştırmacı Necdet Bayraktaroğlu Fetva, İslam hukuku ile ilgili sorulan, zorlukla karşılaşılan bir olay hakkında, bir hadisenin dine uygun olup olmadığını, güçlükleri çözmek için, dini hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilen belgedir. Yüce Kuranımızın