Daily Archives: İyul 15, 2019

14 iyul 1969-cu il: Azərbaycan – böyük inkişaf mərhələsinin başlanğıcı

50 il öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər təyin edilməsi ilə sovet imperiyası tərkibində ölkənin iqtisadi, siyasi, mədəni baxımdan nüfuzlu regionlardan birinə çevrilməsi və milli müstəqillik düşüncəsinin formalaşmasının təməli qoyuldu. O zaman respublika iqtisadi gösətricilərinə görə geridə qalmışların sırasında