Daily Archives: İyul 2, 2019

Tale qardaşlığı: 100 ilin hesabatı

Müstəqil xarici siyasətin 100 yaşı Azərbaycan-Qazaxıstan münasibətləri kontekstində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) bütün Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olmaqla bərabər, həm də müasir diplomatik münasibətlər sisteminin üzvü kimi fəal xarici siyasət kursu yeritməkdə idi. Dövrün mürəkkəb siyasi mənzərəsi, dünya müharibəsinin